Skip to content

Wellbeing services county of South Karelia

Samuel Kivikari
samuel.kivikari@gillie.ai

The challenge

Kotiin vietiävien palveluiden parissa hoitohenkilökunnan arkea ja asiakkaan turvallisuutta on helpottamassa useita erilaisia teknologia ratkaisua. Yleisimpiä ratkaisuja ovat esimerkiksi turvapuhelimet, lääkeannostimet, videoyhteydet ja erilaiset sensorit. Tietoa

Laitteiden tuottama tieto löytyy jokaisen laitevalmistajan omasta taustajärjestelmästä ja niiden yhtäaikainen tarkastelu vaatii hoitajalta kirjautumisen useampaan eri järjestelmään erilaisilla käyttäjätunnus-salasana yhdistelmillä. Tämä tuottaa teknisiä haasteita, jotka syövät hoitajan työaikaa, jonka ei kuuluisi kulua teknisten haasteiden kanssa. Samalla laitekannan ajantasalla pitäminen vaatii manuaalista työtä kun päivitetään kenellä mikäkin laite on.

The solution

Gillie IoT -alustalla kaikkien laitteiden tuottama tieto saadaan koottua yhden näkymän taakse hoitohenkilökunnalle. Alustalla laitteiden tuottamia tietoja pystytään yhdistelemään ja visualisoimaan, sekä niitä voidaan lähettää myös eteenpäin muihin ratkaisuihin avoimien rajapintojen kautta. Koska IoT-alusta on kytkettävissä myös potilastietojärjestelmään, pystyy se automaattisesti pitämään ajantasaista laiterekisteriä, josta hoitohenkilökunta näkee montako erilaista laitetta heillä on käytössä, montako on varastossa ja keillä asiakkailla laitteet ovat.

About the customer

Lorem ipsum