Siirry suoraan sisältöön

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Samuel Kivikari
samuel.kivikari@gillie.ai

Haaste

Lääkitysturvallisuuden parantamiseksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueella tehdään lääkehoidon arviointeja osana farmaseuttien työtehtäviä. Yleensä lääkkeiden määräämisvaiheessa lääkitys on asiakkaan kannalta soveltuva, mutta ajan mukana tulevat muutokset terveydentilassa voivat muuttaa aikaisempien lääkkeiden soveltuvuutta. Ikääntyessä lääkehoitoa vaativat pitkäaikaiset sairaudet usein lisääntyvät ja käytössä voi olla monia lääkkeitä. Oikein toteutettuna useiden lääkkeiden käyttäminen on kuitenkin turvallista, mutta mitä suurempi määrä erilaisia lääkkeitä on, sitä enemmän niiden läpikäyminen vaatii ammattilaisen aikaa. 

Farmaseutit seulovat kotiin vietävien palveluiden piirissä olevia asiakkaita, jotka voivat olla riskissä lääkepoikkeamille. Asiakkaat valitaan seulottavaksi esimerkiksi uusien laboratoriotulosten perusteella tai suuren lääkemäärän kohdalla, mutta varmuudella ei voi tietää onko henkilöllä poikkeamia lääkityksessä ennen työaikainvestointia. Lääkityksen tarkastaminen vie aikaa vaihtelevasti 30 minuutista jopa useaan tuntiin ja lopputuloksena voi olla, että henkilöltä ei löydy lääkityksestä mitään muutettavaa ja lääkitys on siis kunnossa ja tarkoituksenmukainen. 

Ratkaisu

Tekoälyn avulla on mahdollista löytää automaattisesti asiakkaiden mahdollisia lääkepoikkeamia hänestä hoidon yhteydessä kerätyn tiedon perusteella. Usein lääkkeen määräämisen yhteydessä asiakkaan lääkitykset ovat kunnossa, mutta henkilön laboratoriotulokset ja/tai diagnoosit saattavat muuttaa lääkkeiden sopivuutta. Kun tekoäly saa tiedon asiakkaan lääkkeistä, diagnooseista, laboratoriotuloksista ja käyntikirjauksista, pystyy se kertomaan mikäli lääkitys ei enää välttämättä sovi henkilölle uuden tiedon valossa ja lääkitystä pitää arvioida tarkemmin, tai jos käyntikirjauksista huomataan uusien lääkkeiden sivuvaikutusten aktivoitumista. 

Asiakkaasta

Päijät-Hämeen hyvinvointialue tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 10 kunnan alueella yli 200 tuhannelle asukkaalle. Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Suomessa on 21 hyvinvointialuetta.